Yandex

HSG İncelemelerinde Yenilikler Var mı?

HSG, çok eskiden beri yapılmakta olan bir inceleme olduğu halde teknoloji hızla ilerlemekte olduğundan HSG'de de çok önemli yenilikler söz konusudur. Bu yenilikler 3 ana başlıkta toplanabilir.

  1. Yeni çıkan kontrast maddeler, alerji ve karın zarı tepkisi gibi komplikasyonların azalmasını, damar tıkanması (emboli) riskinin ortadan kalkmasını sağlamıştır.
  2. Yeni, C kollu bilgisayarlı röntgen cihazları sayesinde Rahime pozisyon verebilmek için onu çengelli alet ile tutup çekmek ihtiyacı ortadan kalkmıştır. Daha düşük radyasyon kullanılarak daha kaliteli görüntüler alınabilmektedir.
  3. Yeni teknik ve kateterlerin geliştirilmiş olması sayesinde ağrısız ve olabildiğince komplikasyonsuz bir uygulama mümkün olmuştur.